8 (7172) 48-77-43, 8 (7172) 52-00-37 ski-kz@yandex.ru

Структура школы

Қазақ ұлттық аспаптар бөлімінде: примақобыз, қылқобыз, домбыра сыныптары жұмыс жасайды.

2019-2020 оқу жылында
Қобыз сыныптарында – 22 оқушы;
Домбыра сыныбында – 174 оқушы;

«Мурагер» бағдарламасы бойынша – 714 оқушы.
Қазақ ұлттық аспаптар бөлімінде санатты домбыра оқытушысы –  Дархан Ержанович Кожебаев жетекшілік етеді.

 

Аспаптар бөлімі: фортепиано, гитара, скрипка, ұрмалы аспаптар, баян сыныптары жұмыс жасайды.

Қазіргі уақытта – 221 оқушы:
Фортепиано сыныбы – 117 оқушы;
Гитара сыныбы – 22 оқушы;

Баян сыныбы – 4;

Ұрмалы аспаптар сыныбы – 5;
Скрипка сыныбы – 13 оқушы білім алуда.

Бөлімнің меңгерушісі фортепиано сыныбының мұғалімі – Марина Викторовна Шаманаева.

 

Оқушылар бұл бөлімде мамандықтан бөлек мынадай пәндер бойынша білім алады: сольфеджио, хор, музыкалық әдебиет. Музыкалық бөлімнің оқушылары көптеген қалалық, республикалық, халықаралық конкурстарға қатысып, жүлделі орындарды ие.

 

Хореография бөлімі:
Хореография бөлімінде Қазақстан хореографиясы, классикалық би, ритмика, шетел хореографиясы жүргізіледі. Бөлімнің меңгерушісі Серикбай Абибуллаевич Турибаев. Бөлімдегі «Айкербез», «Әдемі-ай» би ұжымдары көптеген қалалық, республикалық, халықаралық конкурстардың жеңімпаздары. Қазіргі таңда, хореография бөлімінде 89 оқушы білім алуда.

 

Көркемөнер бөлімі
«№1 өнер мектебі» МКҚК-ның көркемөнер бөлімінің меңгерушісі жоғары санатты мұғалім Даурен Манапович Бейсенбаев. Бөлімде 138 оқушы сурет, кескіндеме, композиция, мүсін, сәндік қолданбалы өнер және өнер тарихы, компьютерлік графика пәндері бойынша білім алуда. Мектеп бітіруші түлектер композиция және таңдаулы пәндер бойынша дипломдық жұмыс қорғайды. Бөлімде білім алатын оқушылардың жұмыстары республикалық және халықаралық көлемде өтілетін конкурстардың жеңімпаздары. Бекітілген сабақ кестесінен бөлек, көркемөнер бөлімінің оқушылары Нұр-Сұлтан қаласындағы және республика бойынша өтілетін әртүрлі көрмелерге, шеберлік сабақтарға және көшпелі плэнерлерге қатысады. Бөлімді бітірген түлектер еліміздегі ЖОО-ның архитектуралық, дизайн-модельер факультеттеріне оқуға түсуде.

 

Театр бөлімі
2018-2019 оқу жылында Астана қаласының «№1 өнер мектебі» МКҚК-да театр бөлімі ашылды. Бөлімде актер шеберлігі, сахна тілі, сахналық қимылдар негізі, ритмика, дауыс қою (вокал), театр тарихы, қазақ театрының тарихы, таңдау пәні бойынша сабақтар жүргізіледі. Қазіргі уақытта 48 оқушы білім алуда. Бөлімге Жансая Болатбековна Мухамадиева жетекшілік етеді.

 

Казахские народные инструменты – домбыра, прима-қобыз, қылкобыз, оркестровый класс «Мурагер». В 2019-2020 учебном году по классу қобыз обучается – 22 ученика;
домбыра – 174 ученика;
пение с домброй – 69 учеников;
Руководитель – преподаватель по классу домбра второй категории – Кожебаев Дархан Ержанович.

 

Инструментальное исполнительство: фортепиано, скрипка, гитара, баян, ударные инструменты. Здесь обучается 221 учащийся. Из них:
Класс фортепиано – 117 учащихся;
Класс гитары – 22 учащихся;
Класс скрипки – 13 учащихся;
Заведует отделением преподаватель по классу фортепиано второй категории – Шаманаева Марина Викторовна.

 

Хоровое, сольное пение, эстрадный вокал, традиционное пение, народное пение77 учащихся. Заведует отделением, преподаватель высшей категории по классу вокала – Бокушева Гульмира Жумагалиевна. Помимо специальности обучающиеся получают знания по дисциплинам: сольфеджио, хор, музыкальная литература. На отделении преподают квалифицированные педагоги, увлеченные профессией. Воспитанники отделения успешно выступают на городских, республиканских, международных конкурсах и фестивалях. Участвуют в конкурсах ближнего и дальнего зарубежья.

 

Хореографическое искусство: предметы – хореография Казахстана, ритмика, классические танцы и зарубежная хореография. Заведует отделением преподаватель высочайшего класса Турибаев Серикбай Абибулаевич. Танцевальные коллективы «Айкербез», «Әдемі-ай» призеры многочисленных городских, республиканских и международных конкурсов. В данный момент на хореографическом отделении обучается 89 воспитанников.

 

Художественное отделение
Руководитель – Бейсенбаев Даурен Манапович, педагог высшей категории. На отделении 138 учеников получают знания по дисциплинам: рисунок, живопись, композиция, скульптура, декоративно-прикладное искусство, история искусств, компьютерная графика. Выпускники защищают дипломную работу по предмету композиция или другие предметы по выбору.Учащиеся являются лауреатами многочисленных городских,  республиканских и международных конкурсов. Помимо учебных занятий дети посещают различные выставки, музеи столицы и республики, а также   участвуют в выездных пленэрах и мастер-классах. Большинство выпускников поступают в ВУЗы на архитектурный факультет по специальности дизайнер-модельер.

 

Театральное искусство
В 2018-2019 учебном году в «Школе искусств № 1» открылось театральное отделение. 48 ребят получают знания по дисциплинам: актерское мастерство, основы сценической речи, сценическое движение, ритмика, постановка голоса (вокал), история театра, история казахского театра, предмет по выбору. Заведует отделением Мухамадиева Жансая Болатбековна.